Projektinstal  
Kdo smo
Zaklonišča
Projektiranje
Projektna dokumentacija
CENE
Reference
Inštalacije
Naravna gradnja
Kontakt
ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal ProjektInstal
HITER KONTAKT
Tina Lah d.i.g.
GSM: 041 946 385
projektinstal@gmail.com
Obiskovalec št.
218488
Danes smo:
24.6.2024, 5:33:7
     
 
  

ZAKLONIŠČA


Naše podjetje nadaljuje četrt stoletno tradicijo družinskega podjetja, katerega dejavnost so bile kompletne storitve povezane z dobavo in montažo opreme za zaklonišča in zaklonilnike, ter opravljanje rednih vzdrževalnih del na omenjenih objektih.

Gradimo na znanju in izkušnjah, ki smo jih nabirali na objektih po celi državi. Uspešno sodelujemo z različnimi inšpekcijskimi službami, s podjetji pooblaščenimi za nadzor in izdajanje tehnične dokumentacije, ter drugimi tujimi in domačimi strokovnjaki s področja zaščite in reševanja.

montaza pomicne steneshema zaklonisca 1tloris zaklonisca -gaudeamus

Zastopamo vodilne evropske proizvajalce opreme za zaklonišča, kar nam omogoča, da pri delu uporabljamo kvalitetne atestirane materiale in opremo, ki jih predpisuje zakonodajalec.

Vsa zaklonišča osnovne zaščite na območju države je treba redno vzdrževati. O zakloniščih, ter njihovem vzdrževanju in spremembah namembnosti se vodi evidenca. Za vzdrževanje in njihovo uporabo so odgovorni lastniki. Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča mora lastnik ali upravljalec zaklonišča za osnovno zaščito pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča. Na podlagi kontrolnega preizkusa se za zaklonišče izda potrdilo o primernosti. Kontrolni preizkus se opravi za zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite vsakih deset let.

Pregled predpisov, ki urejajo zaklonišča:
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (uradno prečiščeno besedilo) /ZVNDN-UPB1/Ur.l. RS, št. 51/2006
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2010
 • Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96)
 • Navodilo o zakloniščnem redu (Ur. list RS, št.1/97)
 • Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Ur. l. RS, št. 17/98, 26/98, 25/00, 38/01, 66/06)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 28/06 - predvsem 57. člen)
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07)
 • Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03) in Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04)

  

STORITVE S PODROČJA ZAKLONIŠČ


  

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA ZAKLONIŠČA


Naša ponudba vključuje dobavo in montažo kompletne opreme za zaklonišča. Sem štejemo kompletno bivalno opremo, sisteme za zračenje zaklonišča v zaščitni funkciji, zapiralna sredstva, detektorje CO plina, dobava novih ali regeneriranih filtrov za kolektivno zaščito RBK FZV, zasilno razsvetljavo 24V, ...

  

VZDRŽEVANJE ZAKLONIŠČ


Proizvajalci opreme in zakonodajalec, predvidevajo redno vzdrževanje naprav in opreme v zakloniščih. Naše podjetje nudi storitev servisiranja naprav in opreme, kar vključuje:
 • servis sistema za zračenje zaklonišča (servis vseh ventilov, filtro-ventilacijskih (FVN) naprav, menjava filtrov za grobi prah, obnavljanje naprav zaradi doseganja manjše hrupnosti, menjava tesnil, preizkus delovanja, ...),
 • servis vseh zapiralnih sredstev (čiščenje in podmazovanje zapiralnih mehanizmov, menjava tesnil, preizkus zapiranja, tlačni preizkus, ...),
 • servis bivalne opreme (obnova ležišč, dobava manjkajoče opreme, ...),
 • preizkus tesnosti zaklonišča (preizkus delovanja zaklonišča v normalnem in zaščitnem sistemu delovanja),
 • ostala dela (kompletna gradbena, pleskarska in inštalaterska dela, ki so potrebna za delovanje zaklonišča v zaščitni funkciji, preizkus delovanja zasilne razsvetljave, ...).

  

POSREDOVANJE PRI PRIDOBIVANJU POTRDILA O PRIMERNOSTI ZAKLONIŠČA


Posredujemo pri pridobivanju potrdila o primernosti zaklonišča, ki ga je potrebno po aktualni zakonodaji pridobiti vsakih 10 let. Potrdila podeljujejo podjetja, katerim je ministrstvo za obrambo RS podelilo pooblastilo za opravljanje kontrolnega preizkusa zaklonišča in izdajo tovrstnega potrdila.

V sklopu te storitve:
 • odpravimo vse morebitne nepravilnosti na objektu (strokovno opravimo servis naprav in opreme, saj le ta omogoča nemoteno pridobitev potrdila o primernosti in zagotavlja delovanje v zaščitni funkciji zaklonišča),
 • dobavimo vso potrebno manjkajočo opremo (v kolikor je oprema zakonsko predpisana in je potrebna za funkcionalnost zaklonišča),
 • po opravljenih delih jamčimo za pridobitev >Potrdila o primernosti zaklonišča<.

 
     
 
KDO SMO | ZAKLONIŠČA | INŠTALACIJE | NARAVNA GRADNJA | KONTAKT
PROJEKTIRANJE | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | CENE | TIPSKI NAČRTI | REFERENCE

Copyright ©2022 ProjektInstal
[www.ProjektInstal.si] | Vse pravice pridržane.